privacyverklaring


KIEMM hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat KIEMM zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over KIEMM
KIEMM is de online shop voor groeiend plezier in de keuken. Ga samen met ons op ontdekkingstocht om zelf aan de slag te gaan in je eigen keuken en vind plezier in makkelijk, lekker én gezond eten!

Volledige naam : KIEMM

Adres               : Meppelerstraatweg 268, 8022 AN Zwolle

Website           : www.KIEMM.com

E-mail              : info@KIEMM.com

Telefoonnr.      : +316 22078778

KvK-nummer    : 77286030

Binnen KIEMM is Jennifer Bootsma de functionaris voor de gegevensbescherming.

Jouw persoonsgegevens
Voor de diensten die KIEMM aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vind jij een overzicht, welke persoonsgegevens door KIEMM kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;

Er worden door KIEMM geen bijzondere persoonsgegevens verzameld.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer jij de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten niet uitgevoerd worden door KIEMM voor/ten behoeve van jou.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld
Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind jij een overzicht van de doeleinden, waarvoor KIEMM (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen:

 • Het invullen van een contactformulier;
 • Het aanmaken van een account;
 • Het registeren voor een nieuwsbrief;
 • Het afhandelen van bestellingen;
 • Het opnemen van contact met jou;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van bepaalde persoonsgegevens.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld
De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. KIEMM verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
 • KIEMM heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

Gerechtvaardigd belang
Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Marketing
Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan KIEMM groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing. 

Vorderingen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of voor het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichting(en), waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

Cookies, Statistieken & Video’s
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. KIEMM maakt gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.

Daarnaast gebruiken wij sessiecookies. Met deze cookies zien wij welke onderdelen jij hebt bezocht tijdens je bezoek (sessie) aan onze website. Zodra je onze site verlaat worden deze cookies ook weer automatisch verwijderd.

Mocht KIEMM in de toekomst gebruik gaan maken van andere soort cookies waarbij wel persoonsgegevens worden opgeslagen, zullen wij altijd eerst jouw uitdrukkelijke toestemming vragen bij het bezoeken van onze website.

Op onze website worden geen cookies van andere partijen geplaatst, waaronder bij voorbeeld adverteerders.

KIEMM houdt Google Analytics bij.

Op onze site worden video’s geplaatst. Dit zijn dan video’s die door ons gemaakt.

Social media & Website
Op de website van KIEMM staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser.

Indien jij zelf een comment, een review of dergelijke, op de sociale mediapagina’s van KIEMM plaatst, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra jij kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s jouw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens worden bovendien meegenomen in de zoekmachine resultaten.

Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Aanbiedingen bij KIEMM
We houden je graag op de hoogte van onze aanbiedingen en de komst van nieuwe producten via:

 • Onze webwinkel;
 • Via onze Social Mediapagina’s;
 • Via onze nieuwsbrief (Mailchimp) waarvoor jij jezelf kunt aan- en afmelden. 

Delen met derden
KIEMM deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 • de externe hostingpartij, die de website op zijn server heeft staan;
 • de bankrelatie/ betaalsysteem;
 • de partij die onze administratie verzorgt;
 • de derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;
 • de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

KIEMM verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen
Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van KIEMM te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden jouw persoonsgegevens nog zes (6) maanden bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.

Veiligheid website en webshop
KIEMM houdt de website en haar webshop zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast worden de website en de webshop goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren. 

Jouw rechten
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door KIEMM.

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met KIEMM op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vragen we jou je pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over jouw rechten
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming
Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met KIEMM op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe je dit moet doen.

 

KIEMM, Privacyverklaring, december 2020.